Kalendarz

II Wszechklubowy Złaz PTTK Pamięci Roberta Kulaka - BODZENTYN'22

Kategoria
Wycieczki po regionie
Data
sobota, 19 listopad 2022

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Miasto i Gmina Bodzentyn
Zaprasza na
II WSZECHKLUBOWY ZŁAZ PTTK PAMIĘCI ROBERTA KULAKA
Bodzentyn 19.11.2022 r.

Współorganizatorzy:
Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej
Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”

UCZESTNICY: Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2022
Członkowie PTTK bez przynależności klubowej mogą wziąć udział w Złazie na wybranej trasie klubowej - obowiązują zapisy bezpośrednio w Klubach pod podanymi numerami telefonów

PROGRAM (godziny orientacyjne):
• 7.30 – 8.15 - zbiórki tras we wskazanych miejscach
• 9.00 – 14.00 – przejście tras pieszych
• 15.00 – 16.00 – zwiedzanie Bodzentyna z Cezarym Jastrzębskim (Rynek, Fara)
• 16.00 – 20.00 – impreza integracyjna – Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
• 20.00 – 21.00 – przejazd autokarami do Kielc (dworzec PKS)

Koszt uczestnictwa : 30 zł/osoba zawiera:
• Opiekę przewodnika na trasach
• Zwiedzanie Bodzentyna z Przewodnikiem
• Imprezę integracyjną (organizator zapewnia lokal, muzykę, gorącą zupę, kawę, herbatę)
• Autokar powrotny do Kielc
Koszt nie obejmuje kosztów dojazdu na start tras i ew. biletów wstępu do świętokrzyskiego Parku Narodowego https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/bilety/

TRASY:
Trasa 1. Koło BARTEK
Zapisy: Marcin Sołtys tel. 660669920
Zbiórka: Dworzec PKS Kielce – godz. 8.00/ przejazd autobusem nr 10 do Ciekot
Trasa piesza: Ciekoty – Radostowa – Wymyślona – Św. Katarzyna – Miejska Góra – Bodzentyn ok. 17 km

Trasa 2. Klub SABAT
Zapisy: Ilona Michalska tel. 501621627
Zbiórka: Dworzec PKS Kielce – godz. 7.20 / przejazd autobusem nr 47 do Krajna
Trasa piesza: Krajno Pierwsze - Grzbiet Krajeński - Zalew Wilków – Bodzentyn ok. 15 km

Trasa 3. Klub PRZYGODA
Zapisy: Jan Wiórek tel. 690060330
Zbiórka: Dworzec PKP Kielce (tymczasowy) – godz. 8.15 / przejazd pociągiem do Łącznej
Trasa piesza: Łączna (PKP) – Buczyna– Bukowa Góra – Psary Stara Wieś – Bodzentyn ok. 17 km

Warunki uczestnictwa:
1) impreza statutowa PTTK Kielce nie ma charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlega przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.),
2) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne,
3) uczestnikami imprezy mogą być TYLKO CZŁONKOWIE PTTK Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI ZA ROK 2022 (bez względu na przynależność klubową)
4) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy ze względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności,
5) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku.
6) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,
7) uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór i ekwipunek,
? uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty, postanowień Organizatorów, itp.,
9) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy,
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim,
11) podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, m.in. zawierające wizerunek uczestników, które będą wykorzystywane do celów promocyjnych działalności PTTK przez czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze strony internetowej poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres: biuro@pttkkielce.pl.

 
 

Dostępne terminy

  • sobota, 19 listopad 2022
 

Powered by iCagenda

Kalendarz Imprez