Historia


Historia Klubu Turystów Pieszych PTTK "Przygoda"

Jesteśmy Klubem zrzeszonym w Oddziale Świętokrzyskim PTTK, w Kielcach. Działamy już prawie 50 lat i jesteśmy jednym z najstarszych klubów petetekowskich w kraju.Wędrujemy po górach i dolinach okrągły rok. Nie grymasimy. Żadna pogoda nie zniechęca nas do wyjścia z domu. Każda pora roku jest dla nas piękna.

       25 maja 1966 roku to bardzo ważna dla nas data. W tym dniu 29 pasjonatów pieszych wędrówek założyło Klub, którego celem było propagowanie i rozwijanie turystyki pieszej. W 1996 r, z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia klubu przyjęliśmy nazwę Przygoda. Był to pomysł kol. Waldemara Kowalskiego.
Pierwszym prezesem został nieżyjący już kol. Jerzy Zaręba.

Kazimierz Stąpor to prawdziwa legenda klubu. Był z nami przez 39 lat, od założenia Klubu. Mieliśmy w nim nauczyciela, przyjaciela, który udzielał nam rad i strofował kiedy trzeba. Kochaliśmy go za wszystko, co zrobił dla środowiska turystycznego, dla Klubu, dla nas. Opowiadaliśmy anegdoty. Na pamiątkę umieściliśmy na jego ukochanej górze Stróżnej w Górach Świętokrzyskich kapliczkę i tablicę zaprojektowaną i wykonaną przez kol. Sławomira Micka.

Od 1966 r. Klub posiada swoją odznakę autorstwa Jerzego Sadowskiego. Okrągła, z wizerunkiem jelenia świętokrzyskiego od wielu lat nas wyróżnia pośród innych turystów. Posługujemy się nią już prawie pół wieku. Przez te lata uległa pewnej ewolucji. Jeleń – symbol Gór Świętokrzyskich - pozostał

       Na co dzień organizujemy sobotnio-niedzielne wycieczki piesze po naszym regionie. W ciągu roku bywa ich nawet 100. Ciągle się okazuje, że gdzieś jeszcze nie byliśmy i jest powód do wyprawy. Nasz kalendarz imprez jest zapełniony wieloma rajdami organizowanymi rokrocznie. Do najstarszych należą: rajd Baby Jagi organizowany od 30 lat, Jesienne Pieczonki, Powitanie Wiosny z topieniem Marzanny.
W latach 1974 – 1984 odbywały się nocne rajdy Sobótkowe. Dzięki kol. Ryszardowi Garusowi odwiedziliśmy wszystkie parki narodowe.
Od początku swego istnienia Klub był organizatorem wypraw w polskie góry. Organizowane są co roku, co najmniej dwa takie wyjazdy. Wędrowaliśmy już po wszystkich polskich górach wielokrotnie. Członkowie naszego Klubu zdobywają Koronę Gór Polski. Nasza koleżanka Ewa Kiliś była pierwszą kobietą w kraju, która ją zdobyła – zasiadała w Kapitule Odznaki.
Klub organizował i organizuje wyjazdy zagraniczne. W latach osiemdziesiątych jeździliśmy do: Czechosłowacji, NRD, Bułgarii. Obecnie od kilku lat są to wyprawy na: Ukrainę, Białoruś i Litwę organizowane przez kol. Jarosława Leszczyńskiego.

       W 2004 r. narodził się w Klubie pomył zorganizowania Rajdu Unijnego, który odbywa się dokładnie w rocznicę wstąpienia Polski doUnii Europejskiej. Jego pomysłodawcą i głównym realizatorem jest kol. Ryszard Łopian. Rajd ten zyskał ogólnopolską rangę. Uczestnicy mają do pokonania dwa 50 kilometrowe odcinki głównego szlaku Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego.

Klub współpracuje z innymi Oddziałami PTTK, i bierze udział w organizowanych przez nie imprezach. Od 1980 r. uczestniczymy w Rajdzie Bab organizowanym przez oddział PTTK w Końskich. Corocznie jesteśmy uczestnikami Złazu na Polanie Langiewicza, który organizuje oddział PTTK w Starachowicach.

Nie zamykamy się we własnym gronie. Na nasze wycieczki może przyjść każdy pragnący wędrować. Każdy może zostać członkiem Klubu. To łatwe. Musi lubić to, co my. Dla sprawdzenia siebie i nas niezbędny jest niewielki staż na naszych wycieczkach, np. rok. Jest okazja, aby się wzajemnie poznać. Nowo przyjętych Członków Klubu witamy bardzo uroczyście. Każdego „kota” musimy koniecznie „wprasować” do grupy naszym żelazkiem. Wykonał je dla nas Sławomir Micek. Jak każde porządne żelazko posiada ono duszę - „duszę klubu”- zahartowaną w ogniu klubowych ognisk. A później, po prasowaniu liczymy na to, że nowy klubowicz zechce włączyć się z entuzjazmem w naszą pracę. Okazji po temu nie zabraknie.

 

Kalendarz Imprez