Relacje
sobota, 24 wrzesień 2022 18:04

Pięciolecie nadania godności Członka Honorowego PTTK dla Jerzego Pabiana

Pięć lat temu Kolega Jerzy Pabian członek Klubu Turystów Pieszych "Przygoda" PTTK Kielce otrzymał godność Członka Honorowego PTTK .Przy tej okazji krótka informacja o tej godności.
Członek Honorowy PTTK – najwyższe wyróżnienie w PTTK. Godność nadawana członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Nadawanie godności Członka Honorowego PTTK należy do kompetencji Walnego Zjazdu PTTK. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd Główny Towarzystwa. Wyróżnienie takie nadawano również w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym istniejącym w latach 1906-1950.

Z naszego regionu Członkiem Honorowym PTK był Szymon Włoszek twórca i kustosz muzeum regionalnego PTK w Kielcach, a także Stefan Żeromski. Członkami Honorowymi PTTK byli wybitni krajoznawcy i regionaliści m.in patroni szlaków turystycznych w obecnym woj. świętokrzyskim: Edmund Massalski, Edmund Padechowicz, Juliusz Braun, Stanisław Jeżewski, Edward Wincenty Wołoszyn, a także Władysław Kosterski Spalski, Bogdan Bełdowski, czy zmarły w 2011 r. Jerzy Kapuściński.

Wsród żyjących obecnie Honorowych Członków PTTK są osoby powiązanie z Kielcami. To Andrzej Jankowski sędzia Okręgowej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, pasjonat turystyki pierwszy prezes Koła Świętokrzyskich Przewodników, profesor Adam Massalski senator VII i VIII kadencji przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, Andrzej Rembalski historyk i regionalista, członek zarządów Związku Harcerstwa Polskiego i wielu Towarzystw m. in PTTK, autor prac związanych z regionalizmem i biografistyką, Tymoteusz Wróblewski badacz Gór Świętokrzyskich, autor map szkoleniowych Gór Świętokrzyskich .

02


W trakcie XIX Walnego Zjazdu PTTK w dniach 15-16 września 2017 r. godność Honorowego Członka PTTK otrzymał Kolega Jerzy Pabian znany i ceniony działacz krajoznawczy w skali ponadregionalnej. Kolega Jerzy Pabian to również Honorowy Członek Klubu Turystów Pieszych "Przygoda", w latach 2010-2012 był prezesem "Przygody". Ta godność to również splendor dla całego Klubu, Należy tu dodać, że aktualnym członkiem "Przygody" jest Andrzej Rembalski, a członkiem Klubu był też prof. Adam Massalski.

03

04


Z okazji tej rocznicy składam jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Kolegi Jerzego Pabiana w imieniu całego Klubu "Przygoda" i swoim własnym. Jurku, to dla mnie wielki zaszczyt być Twoim kolegą.

Tekst: Andrzej Toporek
Zdjęcia: Mirosław Kubik oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

6
7
8

8

8

 

Kalendarz Imprez