Strona Główna

Monografia na 50-lecie KTP PTTK "Przygoda"

Kielce, 15 maja 2015 r.

 

Członkowie i Sympatycy
Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”
w Kielcach

 

Uprzejmie informuję, że 26 maja 2016 r. minie 50 rocznica powołania Klubu Turystów Pieszych przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Kielcach. Po latach Klub przyjął nazwę KTP „Przygoda”. Jednym z elementów przygotowywanych obchodów jubileuszowych będzie wydanie drukiem monografii Klubu.
Do udziału w jej napisaniu zapraszam przede wszystkim członków – założycieli KTP, byłych prezesów Klubu oraz koleżanki i kolegów, którzy czują potrzebę podzielenia się wspomnieniami z działalności klubowej.
Poniżej zamieszczam „Projekt konspektu monografii Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”. Został on wstępnie zaakceptowany, ale proszę nadal o nadsyłanie ewentualnych uwag i sugestii. W ciągu minionego półwiecza działalność Klubu wywarła piętno w życiu wielu z naszego grona.
W imieniu Zarządu Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” zwracam się z prośbą o napisanie krótkich – kilkustronicowych wspomnień.
Po podjęciu decyzji o ich napisaniu proszę o poinformowanie mnie osobiście – telefon 692 250 440 lub e – mail: grazynadziolko@vp.pl lub kolegę Andrzeja Rembalskiego, który podjął się wykonania prac redakcyjnych – telefony: 41 34 40 890, kom. 502 980 317, e – mail: a.rembalski@vp.pl.
Proszę, aby informacje te były przekazane do końca czerwca 2015 r., a treść – w formie papierowej oraz ewentualne fotografie z dokładnymi opisami - na płytce do 31 sierpnia b.r.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes KTP „Przygoda”
Grażyna Dziółko

Kalendarz Imprez