Relacje
czwartek, 27 czerwiec 2024 16:15

Nowe władze Klubu Turystów Pieszych PTTK "Przygoda"

Walne Zebranie KTP PTTK „Przygoda”

W dniu 24.06.24r. członkowie klubu podsumowali swoje dokonania za okres ostatnich dwóch lat. Podkreślono pozytywne i najciekawsze ze zrealizowanych zamierzeń turystycznych, ale też zauważono potknięcia jako materiał do przeanalizowania i ewentualnej poprawy. Podziękowania za duży wkład pracy ustępującemu zarządowi, komisji rewizyjnej oraz najaktywniejszym członkom klubu złożył obecny na zebraniu Jacek Śniadecki - Prezes PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach. W wyniku wyborów ukonstytuowały się nowe władze na okres kolejnej kadencji

Zarząd klubu

  • Jan Wiórek – prezes
  • Dariusz Krakowiak – wiceprezes
  • Wioletta Kasińska - sekretarz
  • Barbara Rej – skarbnik
  • Jolanta Pokładek – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna

  • Andrzej Guska – przewodniczący
  • Grażyna Dziółko – członek komisji
  • Anna Hendler – członek komisji

Serdeczne gratulacje i życzenia zadowolenia oraz sukcesów w pracy na rzecz dalszego rozwoju klubu.

Przewodniczący zebrania Ryszard Łopian

Kalendarz Imprez